Links

Управління Tezos

Що мається на увазі під самовдосконаленням?

Tezos - це самовдосконалювана блокчейн-мережа, яка включає в себе вбудований механізм пропозицій, вибору, тестування та активації оновлень протоколів без хардфорку.
Говорячи простою мовою, Tezos - це блокчейн, який з часом може самостійно поліпшуватися завдяки формалізованому процесу оновлення протоколу. На практиці це нагадує структуру корпорації, в якій акціонери голосують за управління компанії.
В багатьох інших блокчейнах такий тип структури формального управління відсутній, тому управління цими проектами зачасту визначається невеликою групою розробників або фондом, який може справедливо представляти або не представляти всіх стейкхолдерів.

Як це працює?

Процес самовдосконалення передбачає 4 періоди: Період пропозицій, Період дослідницького голосування, Період тестування і Період заохочувального голосування. Кожен з цих періодів триває протягом восьми циклів бейкінга (тобто 32 768 блоків або приблизно 22 дні, 18 годин), що становить майже три місяці від пропозиції до активації.
У разі збою протягом одного з періодів, увесь процес повертається до Періоду пропозицій, миттєво перезапускаючись.

1. Період Пропозицій

Процес зміни Tezos починається з Періоду пропозицій, протягом якого бейкери можуть подавати пропозиції в межах блокчейна. Бейкер відправляє пропозицію шляхом відправки хеша вихідного коду.
В межах кожного Періоду пропозицій бейкери можуть подати до 20 пропозицій. Подача пропозиції також враховується як голос, що еквівалентно кількості ролів у ставному балансі на початку періоду. Потім протягом Періоду пропозицій інші бейкери можуть проголосувати за пропозиції до 20 разів.
Наприкінці періоду пропозицій мережа підраховує голоси пропозиції, після чого пропозиція з найбільшою кількістю голосів переходить до Періоду дослідницького голосування. Якщо не було подано жодних пропозицій чи пропозиції пов'язані між собою, починається новий Період пропозицій.

2. Період Дослідницького Голосування

В рамках Періоду дослідного голосування бейкери можуть голосувати за провідну пропозицію попереднього періоду. За конкретною пропозицією можна проголосувати «Yay» ( «За»), «Nay» ( «Проти») або «Abstain» («Утриматися»). «Утриматися» просто означає «не голосувати» за пропозицію. Як і в Період пропозицій, голос бейкера ґрунтується на кількості ролів в його ставному балансі.
Наприкінці Періоду дослідницького голосування мережа підраховує голоси. Якщо участь у голосуванні (загальна кількість «Yay», «Nay» і «Abstain») відповідає меті, і 80% бейкерів, що не утрималися, висловили схвалення, пропозиція переходить до Періоду Тестування.
Мета участі в голосуванні намагається відповідати експоненційному рухомому середньому попередньої частки участі. Якщо частка участі в голосуванні не досягла мети або 80%-ї кваліфікованої більшості, процес зміни відновлюється до початку Періоду Пропозицій.

3. Період Тестування

Якщо пропозицію буде схвалено в Період дослідницького голосування, Період тестування починається з testnet виделки, яка протягом 48 годин працює паралельно з основною мережею. Ці виделки мають доступ до стандартної бібліотеки, проте знаходяться в пісочниці.
Період тестування необхідний для визначення того, чи є пропозиція гідною поправкою до протоколу. Виделка testnet гарантує, що в разі прийняття оновлення, воно не зашкодить мережі блокчейну і мережа продовжить забезпечувати коректні переходи станів.

4. Період Заохочувального Голосування

Із завершенням Періоду тестування починається Період Заохочувального Голосування. В цей період мережа вирішує, чи приймати поправку на основі обговорень поза блокчейном і її поведінки протягом Періоду тестування. Як і під час Періоду дослідницького голосування, бейкери подають свої голоси за допомогою турів голосування; їхні голоси зважуються пропорційно до кількості ролів в ставному балансі.
Наприкінці Періоду заохочувального голосування мережа підраховує кількість голосів. Якщо рівень участі досягає мінімального кворуму і 80% бейкерів, що не утрималися, голосують «За», пропозиція активується як mainnet. В іншому випадку процес знову повернеться до Періоду пропозицій. Мінімальний рівень участі в голосуванні встановлюється на основі попередніх показників участі.

Управління поза блокчейном

Kialo

Обговорення пропозицій Tezos відбуваються тут

Аргументи за і проти вбудованого управління

Щоб ознайомитися з аргументами за і проти вбудованого управління (управління всередині блокчейна), пропонуємо до Вашої уваги список ресурсів для розуміння різних точок зору:
Меріали розроблені TQ Tezos перекладені українською мовою Tezos Ukraine